Privacy Statement Forsa Advies e-learning

Privacy Statement Forsa Advies

Deze Privacy Statement bevat informatie over de wijze waarop door Forsa Advies B.V. (hierna: ‘Forsa Advies’) wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Forsa Advies is gevestigd aan de Laan van Zuid Hoorn 31, 2289 DC te Rijswijk.
Deze privacy statement is opgesteld met inachtneming van de regels die op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden.

Doeleinden

Voor haar dienstverlening verwerkt Forsa Advies gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- de administratieve afhandeling van uw inschrijving;
- het verzorgen van uw training en/of examen;
- het monitoren van uw voorgang in de e-learning omgeving;
- het versturen van onze nieuwsbrief;
- het evalueren van de training om onze dienstverlening te verbeteren;
- het analyseren van de inschrijvingsgegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

De partijen waarmee Forsa Advies voor het verzorgen van een training samenwerkt zijn: Agile Consortium, aNewSpring, APMG International, IPMA Certificering en PeopleCert. Afhankelijk van de training die u volgt verstrekt Forsa Advies aan een of meer van deze partijen de informatie die noodzakelijk is voor het verzorgen van de training. U kunt de Privacy Statements van deze partijen raadplegen voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan.

Ook ontvangt de trainer een deelnemerslijst met daarop de contactgegevens om zo nodig u vlak voor, tijdens of na de training te kunnen bereiken. Van onze trainers verwachten wij dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.

Voor zover uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aangegane overeenkomst, kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens alleen intrekken als deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Forsa Advies verkoopt uw gegevens nooit door aan derden.

Nieuwsbrief

Forsa Advies gebruikt uw e-mailadres voor het periodiek toesturen van onze nieuwsbrief, mits u hier toestemming voor heeft gegeven.
De nieuwsbrief wordt deels samengesteld op basis van de voorkeuren die u heeft doorgegeven of de trainingen die u reeds heeft gevolgd.

Mocht u de nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verwijdering is definitief en kan alleen geschieden als de gegevens niet meer relevant zijn. Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.  
Indien u een verzoek of vraag heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan Forsa Advies, Laan van Zuid Hoorn 31, 2289 DC te Rijswijk.

Beveiliging

Forsa Advies draagt zorg voor het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

De werknemers van Forsa Advies hebben alleen toegang tot de bedrijfsadministratie indien en voor zover dat nodig is voor het verrichten van hun werkzaamheden. Verder geldt voor alle werknemers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle bedrijfs- en persoonsgegevens.

Website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw apparaat worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Verder maakt Forsa Advies gebruik van beveiligde verbindingen (“Secure Sockets Layer” of “SSL”) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie.

De informatie bij een inschrijving via de website van Forsa Advies wordt op een veilige manier verwerkt. Deze gegevens zijn daarna niet meer op de website beschikbaar.
Bij een inschrijving via een externe partij (zoals Springest of Edubookers) gelden de privacy voorwaarden van die partij.

Cookies

Forsa Advies maakt op haar website gebruik van cookies. In het onderstaande schema ziet u alle cookies die Forsa Advies en derden op de website van Forsa Advies gebruiken.

Naam van de cookie

Type cookie

Doel

Vervaldatum

Functionele cookies

 

 

 

 

Functioneel

Op de website worden een aantal functionele cookies gebruikt. Deze zorgen ervoor dat de website optimaal werkt.

Zodra u de webbrowser sluit

Google Analytics

 

 

 

_unam

Analytisch

Deze cookies houden bij hoe bezoekers van de website deze gebruiken. Op basis van deze informatie kan de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website worden verhoogd. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

9 maanden

_utma

Analytisch

2 jaar

_utmb

Analytisch

30 minuten

_utmc

Analytisch

Zodra u de webbrowser sluit.

_utmt

Analytisch

10 minuten

_utmz

Analytisch

6 maanden


Sommige webpagina's van Forsa Advies bevatten video-inhoud van YouTube en Vimeo. Wanneer je een pagina bezoekt met een video of klikt om de video te bekijken, wil YouTube of Vimeo mogelijk cookies op je computer plaatsen. Forsa Advies kan de instellingen van deze cookies niet bepalen. Ga naar de informatiepagina voor video's van YouTube of Vimeo voor meer informatie.

 


Laatst gewijzigd op: 18 mei 2018